Home :: KUĆNI RED
 
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
KUĆNI RED PDF Štampa El. pošta

Kućni red Jedriličarskog kluba “Palić”Član 1.Ovim pravilima se određuje način ponašanja, prava i obaveze članova JK “Palić” u klubu, kao i način korišćenja i održavanja imovine kluba.
Obaveza je svakog člana kluba da se pridržava ovog Kućnog reda koji proističe iz statutarnih odredbi.

Član 2.Članovi su u obavezi da doprinesu radu Kluba u što većoj meri saglasno svojim mogućnostima.
Članovi su u obavezi da dolaze na organizovane akcije, takmičenja i treninge, kao i da učestvuju na
takmičenjima kao takmičari, obezbeđenje ili pomoćno osoblje, ako su određeni od strane uprave kluba, odnosno organizacionog odbora regate ili manifestacije.

Član 3.Članovi JK “Palić” ne mogu zastupati boje drugog kluba, niti aktivno učestvovati u stručnom ili
organizacionom radu drugog kluba, bez pismene saglasnosti Upravnog odbora matičnog kluba.

Član 4.Pravo korišćenja klupske imovine pripada članovima kluba na način i po rasporedu koji utvrđuje uprava kluba, odnosno lice ovlašćeno od strane uprave kluba u skladu sa raspoloživim mogućnostima.
Uprava kluba određuje namenu prostorija, uslove za privezivanje plovila i ostavljanje istih na suvom kao i ostala pitanja vezana za imovinu Kluba.
Pravo na korišćenje i vreme korišćenja sportskih jedrilica i opreme imaju članovi kluba po rasporedu koji utvrđuje uprava kluba, odnosno lice ovlašćeno od strane uprave kluba.

Član 5.Svi članovi su dužni da se u klubu pristojno ponašaju, da održavaju red, čistoću i disciplinu i da se savesno ophode prema imovini kluba.
U slučaju oštećenja klupske imovine, isto se mora otkloniti o sopstvenom trošku.

Član 6.Korišćenje vode i struje je besplatno za redovne potrebe i ne može se koristiti za svrhe koje nisu u direktnoj vezi sa potrebama kluba i njegovog članstva.
Upotreba klupskih prostorija i prostora kluba za redovne aktivnosti je za sve članove besplatna, a za vanredno korišćenje se plaća nadoknada koja se određuje odlukom uprave kluba za svaki slučaj posebno.

Član 7.U klubu je zabranjeno:
• ometanje drugih članova pri boravku u klubu i korišćenju imovine kluba;
• ometanje drugih članova pri jedrenju na vodi;
• korišćenje imovine kluba van njene namene;
• zagađivanje okoline i bacanje otpadaka van određenih mesta;
• popravka čamaca bez dogovora sa upravom kluba ili van mesta koje je za to određeno;
• privezivanje na pontone bez odobrenja uprave, domaćina kluba ili mimo utvrđenog rasporeda;
• pušenje u zatvorenom prostoru;
• upotreba alkoholnih pića takmičarima za vreme treninga i takmičenja.
• isticanje bilo kakvih obeležja politčkih stranaka, stranačka propaganda i stranačko delovanje
• organizovanje bilo kakvih manifestacija bez odobrenja uprave kluba
• organizovanje grupnih treninga mimo znanja ili odobrenja uprave kluba
Klub je dužan da na mestima gde postoje zabrane postavi oznake koje obeležavaju vrstu zabrane.

Član 8.Svi članovi su dužni da se angažuju u ostvarivanju osnovne delatnosti kluba, razvoju jedrenja na vodi i organizovanju takmičenja.

Član 9.Članovi kluba, zaduženi klupskom imovinom (jedrilice, trejleri, prateća oprema i sl.) dužni su da se o njima staraju kao dobri domaćini i odgovaraju za štetu nastalu na njoj namerno ili iz krajnje nepažnje.

Član 10.Svi članovi kluba koji su u sastavu ekipe JK “Palić” na sportskom takmičenju u obavezi su da poštuju Kodeks o ponašanju sportista - članova JK “Palić“ na organizovanim zajedničkim treninzima, pripremama i
takmičenjima, da poštuju dnevni red koji je istakao organizator takmičenja i da se pridržavaju pravila koja reguliše trener ekipe, vođa tima ili vođa puta određen od strane uprave kluba.

Član 11.Zabranjen je pristup i boravak u prostorijama kluba svim članovima i gostima pod dejstvom alkohola ilipsihoaktivnih supstanci.

Član 12.Član kluba može da dovodi goste u klub.
Za ponašanje gostiju i moguće štete odgovara njihov domaćin, koji mora da bude sa njima svo vreme. Isti gost može da dođe u klub nekoliko puta, posle čega može da dolazi samo pod uslovom da postane član kluba.
Gostima se ne smatraju bračni drug, deca i roditelji članova.

Član 13.Uprava kluba dužna je da obezbedi dostupnost i stalni i nesmetani uvid u ovaj dokument (u pisanoj ili elektronskoj formi), kao i u ostala opšta akta kluba i Statut kluba.
Nepoznavanje odredbi ovog kućnog reda ne oslobađa odgovornosti za eventualno kršenje istog.
Smatraće se da je svaki član kluba upoznat sa ovim Kućnim redom urednim obaveštavanjem o njegovom isticanju ili o njegovom postavljanju na oglasnu ili elektronsku oglasnu tablu kluba.
Nepridržavanje pravila propisanih ovim Kućnim redom predstavlja disciplinski prekršaj koji rešava
Disciplinska komisija kluba.

Član 14.Odlukom Upravnog odbora kluba o usvajanju ovog Kućnog reda prestaje da važi dosadašnji kućni red.
Ovaj Kućni red usvojen je na drugoj redovnoj sednici Upravnog odbora kluba dana 22.02.2019. godine i stupa na snagu odmah.
Za kontrolu sprovođenja ovog Kućnog reda zadužena je uprava kluba kao i imenovana lica od strane uprave kluba.


Palić, 22.02.2019.g

Upravni odbor JK Palić:
Zakić Dejan
Nemeth Lehel
Šimunović Igor
Kovač Robert

Predsednik JK Palić:
Davor Andrašić

Poslednje ažurirano utorak, 09 februar 2021 12:33
 

KAMERA LIVE

Joomla Templates by Joomlashack
Top team Garage Door Denver